Coaching, Workshopok, Facilitáció

A coaching olyan támogató eszköz, amely segíti a fejlesztendő személyt, hogy felismerje és tudatosítsa saját belső erőforrásait.

A módszer lényege, hogy a másikban rejlő kreatív megoldás és annak megvalósítása között álló számos akadályt felszínre hozzuk, tudatosítsuk, majd elhárítsuk az útból. Azáltal, hogy a személy meglátja és kitágítja lehetőségeit, növekedik az eredményessége, ezáltal a szervezet egészének a teljesítménye is nő.

A coaching folyamat során a coach:

 • észlelései, megfigyelései és tapasztalatai szelektív megosztásával támogatja az egyén személyes fejlődését és növekedését
 • a folyamat-tanácsadás módszertanára építve,·folyamatosan épít pszichológiai, szervezet- és vezetésfejlesztési, változáskezelési és tréner-tanácsadói tudása és felkészültsége egészére, és konkrét szakmai javaslatokat is tesz, ha ez a fejlesztési folyamat egésze és annak eredményessége szempontjából célszerűnek bizonyul,
 • tisztában van tevékenysége és kompetenciája határaival, ezek elérését jelzi, és javaslatot tesz továbblépésre,

Eredményeképpen: 

A coach-olt személyek azokon a területeken kapnak fókuszáltan segítséget, melyekre a legnagyobb szükségük van ahhoz, hogy hatékonyan tudják megvívni csatáikat az egyéni- és a szervezet fejlődése érdekében.

Ez lehet:

 • felelősségvállalás / cselekvőképesség növelése (proaktivitás, határozott döntéshozatal és probléma fókusz helyett megoldásra törekvés),
 • belső motiváció támogatása
 • megszokott, nem hatékony rutinok felismerése és megváltoztatása,
 • konzekvencia (döntésekben, szankciókban, jutalmazásban),
 • csapat és egyéni orientáció szemlélet megerősödése.

Komplex szervezetfejlesztési gondolkodásunkban az együttműködés és együtt alkotás áll

Azon változások és változási folyamatok, melyek kívülről, vagy felülről de nem saját magunkból belülről ered, sokkal nehezebben, hosszadalmasan és demotiváltabban valósulnak meg. Műhelymunkák – workshopok során a csoportos együttalkotásra helyezzük a hangsúlyt, valami az új közös megalkotására, mely során mindenki részesévé válik a változási folyamatnak (pl. szervezeti ábra megalkotása).

Workshop során facilitációval segítjük:

 • Egy probléma, konfliktus feltárását és hatékony megoldási lehetőségek megtalálását
 • Döntések előkészítését
 • Koncepció, jövőkép alkotást – kidolgozást