Képzések- tréningek – fejlesztés

„Kezdőből magabiztos munkatárs, netán expert?”

Vezető fejlesztés - Egyéni és Csoport fejlesztések:

 • Felelősen magabiztos vezetés
  • Mit jelent vezetőnek lenni?
  • Magabiztosság és önbizalom dominancia nélkül
  • Mások iránti bizalom és a felelős cselekvés kapcsolata

A felelősségvállalás elsőre az egyik legkevésbé megfogható, mérhető és így nehezen fejleszthető területnek tűnik, ugyanakkor számtalan módon hatást gyakorol egy szervezet életére, teljesítményére.

A felelősséget úgy közelítjük meg, hogy az egyén felismeri céljait, saját akaratából felvállalja álláspontját, majd az elvállalt feladatokat, elhatározásokat magabiztosan, a közös normáknak megfelelően emeli cselekvési szintre.

A fejlesztés során a résztvevők személyes megélésekre épülő gyakorlatokon keresztül értelmezik saját felelősségvállalási szintjeiket, azok működési mechanizmusait, ezáltal megtanulják személyes felelősségüket megfelelően kezelni.

 

 • Vállalati belső tréner képzés – Nyílt képzés

Kiknek ajánljuk a programot?

 • Belső trénereknek, akik szeretnék strukturálni és bővíteni már meglévő tudásukat
 • Olyan kollégáknak, akik gazdagítanák jelenlegi munkakörüket egy új szerepkörrel, a jövőben belső trénerként szeretnének dolgozni
 • Olyan vezetőknek, akik tudatosan szeretnék fejleszteni csapatukat és saját vezetői készségeiket

Programunkat fél évente, az ország több helyszínén, nyílt képzésként indítjuk.

 

 • Asszertív kommunikáció és Konfliktuskezelés

Munkahelyi életünk során nagyon sokszor kerülünk olyan szituációkba, amikor küzdünk a helyes megoldás megtalálásával. Az asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés segít a problémák elsimításában, de a munkahelyi véleménynyilvánítás, dicséret és kritika, valamint a visszajelzés helyes útjára terel. Az asszertivitás amellett, hogy erősíti a személyes hatékonyságot, növeli az emberi kapcsolatok minőségét.

 

 • Kommunikáció fejlesztés DISC alapon

Minden ember egyedi és megismételhetetlen, eltérő a habitusunk és a viselkedésünk. Más személyiségtípusba tartozunk, és ez alapvetően meghatározza az egymáshoz való viszonyunkat. Munkahelyi környezetben ennek felismerése különösen fontos. A képzés során a DISC viselkedési modellre építünk, ennek a kommunikációs hasznosságát ültetjük át a gyakorlatba. Megtanítjuk a résztvevőknek az egyes viselkedési típusok felismerését és megfelelő kommunikációs kezelését.

 

 • Stílusos vezető kívül belül – Nyílt képzés

Személyes munkánk során fontos a megjelenés, a stílus, mennyiben van ez összhangban az általunk betöltött pozícióval, vagy mennyire van ez összhangban az általunk képviselt vállalkozással.

Vezetői stílusprogramunkat úgy alkottuk meg, hogy önismeret fejlesztés során odafigyelő, jól kommunikáló, megfelelő döntéseket hozó, tökéletes outfitben, hiteles és sikeres vezetővé tudjanak válni és mindezt a környezetüknek is meg tudják mutatni, elismertetni.

Programunkat Tomasovszky Andrea protokoll és stílustanácsadó partnerünkkel, negyed évente, az ország több helyszínén, nyílt képzésként indítjuk.

 

Tréningek

 • Transzparencia, megnyílás, felelősségvállalás, tulajdonosi szemléletmód
 • Csoportdinamika - Együttműködés – Csapatépítés
 • Értékesítési tréning
 • Példamutató vezetés
 • Női vezetés - vezetési modellek, mitől jó a jó vezető
 • Hatékony visszajelzés
 • Generációs különbségek - generációk megértése
 • Önismeret, önbizalom, önértékelés
 • Stresszkezelés és reziliencia, érzelmi kontroll

 

Coaching, Teamcoaching - Workshopok, Facilitáció

  • A coaching olyan támogató eszköz, amely segíti a fejlesztendő személyt, hogy felismerje és tudatosítsa saját belső erőforrásait. A módszer lényege, hogy a másikban rejlő kreatív megoldás és annak megvalósítása között álló számos akadályt felszínre hozzuk, tudatosítsuk, majd elhárítsuk az útból. Eredményeképpen a coach-olt személyek azokon a területeken kapnak fókuszáltan segítséget, melyekre a legnagyobb szükségük van ahhoz, hogy hatékonyan tudják megvívni csatáikat az egyéni- és a szervezet fejlődése érdekében.
  • Komplex szervezetfejlesztési gondolkodásunkban az együttműködés és együtt alkotás áll, hisz azon változások és változási folyamatok, melyek kívülről, vagy felülről de nem saját magunkból belülről ered, sokkal nehezebben, hosszadalmasan és demotiváltabban valósulnak meg.
  • Workshopok során a csoportos együttalkotásra helyezzük a hangsúlyt, valami az új közös megalkotására, mely során mindenki részesévé válik a változási folyamatnak (pl. szervezeti ábra megalkotása).
  • Facilitációval segítjük egy probléma, konfliktus feltárását, megoldási lehetőségek megtalálását, döntések előkészítését, jövőkép alkotást – kidolgozást. 

Kérdőív alapú fejlesztések

GPOP, ARPe, DISC, Motivational Maps, MTL, MVK, Team and Co map

 • GPOP – Jungi személyiségtipológia

Carl Gustav Jung személyiség- és preferencia-elméletére épül. Tizenhat, egymástól jól elkülöníthető, különböző módon működő, mégis egyenrangú személyiségtípus ismerhető meg általa, valamint az, hogy milyen módon viszonyul a kérdőívet kitöltő egyén a stresszhez. Kiválóan alkalmazható tehetség-menedzseléshez, vezetés-fejlesztéshez és együttműködés fejlesztéséhez.

 

 • ARPe© - Autoritás, bizalom-felelősségi szint

Az az autoritás-szintet és a felelősség-vállalást mérő eszköz. Egyedisége abban rejlik, hogy ezen tényezőket a kitöltők önmaguk iránti bizalmával (autoritás), illetve mások iránti bizalmával (felelősségvállalás) köti össze.

A saját magunk iránti, illetve mások iránti bizalom alapvetően meghatározza a szervezeten belüli működést.

A fejlesztési folyamat tervezése során az ARPe eredmények támpontot adnak úgy a csoport, mint az egyén fejlesztési irányai kijelöléséhez, lehetőséget nyújt szervezetfejlesztő folyamatok tervezése és visszamérése során.

 

 • DISC – Munkahelyi viselkedés és kommunikációs stílus felmérés

A DISC egy olyan internet alapú, online-kérdőív, mely képes felmérni az egyén munkahelyi viselkedési stílusát. A kérdőív eredményei segítségével a vezetők képesek jobban megérteni munkatársaikat, valamint a potenciális jelölteket egyaránt. A csapattagok számára segítséget nyújt ahhoz, hogy felismerjék saját erősségeiket, valamint azokat a területeket, ahol fejlődésre lenne szükségük.

 

 • Motivational Maps – Motívációs térkép

A Motivational Maps, azaz a motivációs térkép az érzelmi energia mérésével segít túljutni személyes, vagy szakmai fejlődésünket hátráltató elakadásainkon, támogatni a vezetőket és csapataikat a nagyobb termelékenység elérésében, és stratégiailag afféle „turbó-löketet” ad a szervezeti fejlődésnek.

A térkép megismerésének eredményeképpen a vezető:

 • Megszerzi a tudást ahhoz, hogy a lehető legjobb döntéseket hozza meg a vezetői csapatában
 • Tudja és érti, hogyan hasson kollégáira pozitívan
 • Tud valami pozitívat előidézni a teljes szervezet motivációjában és teljesítményében
 • Képessé teszi arra, hogy meglássa a kollégák közti konfliktusok gyökerét és segítsen a megoldásban.
 • MTL – Menedzseri és Felső vezetői készségek

Gyakran úgy beszélünk a menedzsmentről és a leadershipről, mint a vezetés szinonimáiról, mintha a két dolog azonos lenne, pedig nem az. Összefüggenek egymással, de a két dolog nem ugyanaz.

A menedzsmenttől a leadership felé mutató fejlődés egy természetes folyamatot követ. Az emberek és feladatok menedzseléséhez szükséges kompetenciák nagy mértékben különböznek azoktól a leadership potenciáloktól, amelyekkel inspirálni és motiválni lehet másokat. Emellett vannak alapvető képességek, amelyek a menedzsmenttől a leadership felé vezető átmenethez szükségesek.

Az MTL© arra lett megalkotva, hogy meghatározza, Ön hol tart ebben a fejlődésben. Kiemeli az Ön erősségeit és fejlesztendő területeit, megvilágítja a különleges fontossággal bíró területeket.

 

 • MVK – Munkahelyi Viselkedés Kérdőív

A kérdőív a munkahelyi környezetben hatékony viselkedésminták feltérképezésére fókuszál. 15 skálát tartalmaz. (Dinamizmus, Érzelmi bevonódás, Emocionális kontroll, Elemző képesség, Meggyőzés, Nyitottság, Átgondoltság, Csapatmunka, Teljesítményigény, Szociabilitás- közösségiesség, Támogatás/tanácsadás iránti igény (önállóság), Kitartás, Szervezés, Vezetői készségek, Döntési képesség) A kitöltési idő maximum 15 perc.

Az egyéni eredményeket minden skálán a javasolt (benchmark) tartományhoz viszonyítva is láthatjuk. Az eredményekből leszűrhető, hogy kinek hol van szüksége egyéni fejlesztésre ahhoz, hogy jobban tudjon alkalmazkodni egy-egy munkahelyi kultúrához. Információt nyújthat abban, hogy az adott körülmények között ki bizonyul legalkalmasabbnak a vezetői feladatra.

 

 • Team vagy Company map – hálózatelemzés

Az egyszerűen kitölthető, mindössze 6 kérdésből álló on-line kérdőív rendszer- és szervezetszintű kérdések vizsgálatára egyaránt alkalmas.

Előnyei: 6 - 60 fő között optimálisan

 

Karrier management

Számtalanszor találkozunk olyan ügyféllel, aki döntési helyzet előtt áll a karrierjében, de bizonytalan, vagy nem tudja hogyan induljon el, szeretné tisztán látni az erősségeit és magabiztosan választ találni a kérdéseidre. Esteleg szeretné pozícióra szabni a pályázati anyagát, felkészülni az interjúra, vagy támogatást kapni a kiválasztási folyamat során.

Esetleg váltana, de nem tudja merre, vállalati oldalra vagy vállalkozó lenne?

Hiszünk abban, hogy mindenki minden tulajdonsággal rendelkezik, csak kérdés, hogy melyikbe mennyi energiát fektet - ha a kiemelkedő kompetenciákat beazonosítjuk, és továbbfejlesztjük, leromboljuk az évek alatt felépült korlátozó hiedelmeket, akkor mindenki megtalálhatja az életcélját, a hivatását.

 

Szervezet specifikus szakmai képzések:

 • PR, Marketing, HR, Pénzügy