Kérdőívek

GPOP – Jungi személyiségtipológia

Carl Gustav Jung személyiség- és preferencia-elméletére épül. Tizenhat, egymástól jól elkülöníthető, különböző módon működő, mégis egyenrangú személyiségtípus ismerhető meg általa, valamint az, hogy milyen módon viszonyul a kérdőívet kitöltő egyén a stresszhez. Kiválóan alkalmazható tehetség-menedzseléshez, vezetés-fejlesztéshez és együttműködés fejlesztéséhez.

ARPe© - Autoritás, bizalom-felelősségi szint

Az az autoritás-szintet és a felelősség-vállalást mérő eszköz. Egyedisége abban rejlik, hogy ezen tényezőket a kitöltők önmaguk iránti bizalmával (autoritás), illetve mások iránti bizalmával (felelősségvállalás) köti össze.

A saját magunk iránti, illetve mások iránti bizalom alapvetően meghatározza a szervezeten belüli működést.

A fejlesztési folyamat tervezése során az ARPe eredmények támpontot adnak úgy a csoport, mint az egyén fejlesztési irányai kijelöléséhez, lehetőséget nyújt szervezetfejlesztő folyamatok tervezése és visszamérése során.

DISC – Munkahelyi viselkedés és kommunikációs stílus felmérés

A DISC egy olyan internet alapú, online-kérdőív, mely képes felmérni az egyén munkahelyi viselkedési stílusát. A kérdőív eredményei segítségével a vezetők képesek jobban megérteni munkatársaikat, valamint a potenciális jelölteket egyaránt. A csapattagok számára segítséget nyújt ahhoz, hogy felismerjék saját erősségeiket, valamint azokat a területeket, ahol fejlődésre lenne szükségük.

Motivational Maps – Motívációs térkép

A Motivational Maps, azaz a motivációs térkép az érzelmi energia mérésével segít túljutni személyes, vagy szakmai fejlődésünket hátráltató elakadásainkon, támogatni a vezetőket és csapataikat a nagyobb termelékenység elérésében, és stratégiailag afféle „turbó-löketet” ad a szervezeti fejlődésnek. Egyéni és csoportszinten készült riporttal segíti egymás könnyebb megértését, a bizalom építést, segít a vezetői stílus finomításában, valamint a csapat dinamika és megfelelőség definiálásában.  

 

MTL – Menedzseri és Felső vezetői készségek

Gyakran úgy beszélünk a menedzsmentről és a leadershipről, mint a vezetés szinonimáiról, mintha a két dolog azonos lenne, pedig nem az. Összefüggenek egymással, de a két dolog nem ugyanaz.

A menedzsmenttől a leadership felé mutató fejlődés egy természetes folyamatot követ. Az emberek és feladatok menedzseléséhez szükséges kompetenciák nagy mértékben különböznek azoktól a leadership potenciáloktól, amelyekkel inspirálni és motiválni lehet másokat. Emellett vannak alapvető képességek, amelyek a menedzsmenttől a leadership felé vezető átmenethez szükségesek.

Az MTL© arra lett megalkotva, hogy meghatározza, Ön hol tart ebben a fejlődésben. Kiemeli az Ön erősségeit és fejlesztendő területeit, megvilágítja a különleges fontossággal bíró területeket.

MVK – Munkahelyi Viselkedés Kérdőív

A kérdőív a munkahelyi környezetben hatékony viselkedésminták feltérképezésére fókuszál. 15 skálát tartalmaz. (Dinamizmus, Érzelmi bevonódás, Emocionális kontroll, Elemző képesség, Meggyőzés, Nyitottság, Átgondoltság, Csapatmunka, Teljesítményigény, Szociabilitás- közösségiesség, Támogatás/tanácsadás iránti igény (önállóság), Kitartás, Szervezés, Vezetői készségek, Döntési képesség) A kitöltési idő maximum 15 perc.

Az egyéni eredményeket minden skálán a javasolt (benchmark) tartományhoz viszonyítva is láthatjuk. Az eredményekből leszűrhető, hogy kinek hol van szüksége egyéni fejlesztésre ahhoz, hogy jobban tudjon alkalmazkodni egy-egy munkahelyi kultúrához. Információt nyújthat abban, hogy az adott körülmények között ki bizonyul legalkalmasabbnak a vezetői feladatra.

 Team vagy Company map – hálózatelemzés

Az egyszerűen kitölthető, mindössze 6 kérdésből álló on-line kérdőív rendszer- és szervezetszintű kérdések vizsgálatára egyaránt alkalmas.

Előnyei: 6 - 60 fő között optimálisan használható, azonnali eredményeket ad, egyszerre nyújt egyéni és csapatszintű visszajelzést