Marketing és PR

" Mert a köret és a keret az fontos...."

Marketing tanácsadás

„A piacorientált stratégiai tervezés olyan menedzseri lépések folyamata, amely során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a szervezet céljai, szakmai rátermettsége és erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A stratégiai tervezés célja a vállalat üzleti tevékenységének megformálása és újraformálása oly módon, hogy a vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” (P. Kotler)

Public Relations

„A public relations a kommunikáció tudatos szervezése. A public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján.” (CERP)

Compliance – jogi megfeleltetés

„A compliance egyik fontos területe az ún. vállalati compliance, amely a gazdálkodó szervezetek szabályszerű működését szolgáló „belső” intézkedések jelölésére használatos. Fontos hangsúlyozni, hogy nem pusztán a vállalat jogkövetését jelöli azonban e fogalom, hanem ettől sokkal komplexebb értelemben használatos, hiszen felöleli a jogszabályi előírásoknak megfelelő tevékenységvégzés elősegítését szolgáló valamennyi belső intézkedést is. A compliance fogalmát megközelíthetjük szervezeti oldalról is, amely a gyakorlatban egyet jelent compliance szervezeti egység felállításával, amelynek a feladata a compliance veszélyek elhárítása. A compliance feladatok megvalósítására a nagyvállalatokon belül külön szervezet kerül felállítására.

Összefoglalva - a Rotsch által használt csoportosítás alapján - a compliance-nek három értelmezését különböztethetjük meg:

  • A compliance legáltalánosabb megközelítés szerint a vállalkozások hatályos jognak megfelelő működését jelenti, amely azokra a területekre jellemző, ahol a komplex és bonyolult szabályozás miatt a jogkövető magatartás tanúsításához szükséges a „szakértők” általi megelőző intézkedések alkalmazása.
  • A compliance alatt szervezeti értelemben a jogi személyek és egyéb szervezetek azon szervezeti egységét értjük, amelynek a feladata a vonatkozó jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása.
  • A harmadik jelentéstartalma a compliance tevékenységekre vonatkozik, amely alá azon intézkedések összessége tartozik, amelyet a vállalat vezetőinek és munkatársainak kell a jogszerű működés érdekében megvalósítaniuk.” (Jacsó Judit)