PR

Gyakorlati kríziskommunikáció – válságstáb kiválasztása - kríziskommunikációs eszköztár elkészítése

A szervezetek célja, hogy rendkívüli esetekben is egy magabiztos, tudatos, a humán és anyagi erőforrásokat és értékeket védő, a működési területének környezetéhez a legnagyobb gondossággal viszonyuló szervezet legyen, és ez világosan és egyértelműen tükröződjön a kommunikációjában is.

Ennek érdekében a szervezet vezetése:

  • megfelelő kompetenciák szűrésével beazonosítja a krízishelyzetek szervezeten belüli kulcsszereplőit
  • a krízishelyzetek kulcsszereplőit egy, a kritikus, ill. rendkívüli helyzetekre fókuszáló „Köz- és médiaszereplés tréningen” képezi tovább, fejleszti kommunikációs kompetenciáikat.
  • A tréning tapasztalatait felhasználva szakértő bevonásával előkészíti, kidolgozza (kidolgoztatja) kríziskommunikációs stratégiát és kommunikációs cselekvési tervét.

a.    Kulcsszereplők beazonosítása

Válságstáb tagjaninak személyes adottságainak és kompetenciáinak felmérése, pozíciókból adódó felelősségi körök válsághelyzethez illesztése elengedhetetlen a megfelelő válságkezeléshez. Ahhoz, hogy a kríziskomunikációs tréningen hatékony fejlesztés valósuljon meg fontos, hogy a vezetés által meghatározott kulcsemberek részben:

  • milyen vezetői, döntésképességi, stressztűrési kompetenciákkal és kommunikációs készséggel rendelkeznek 
  • a munkakörök felelősségi szintjének kompetenciákhoz való megfeleltetése rendelkezésre álljon.

Munkaköri feladatok ehhez tartozó felelősségi körök, jogosultságok átvizsgálása munkakörönként tanácsadói tevékenységben.

b. Gyakorlati kríziskommunikáció – tréning

2 napos, kríziskommunikációs fókuszú Köz- és médiaszereplés tréning a megrendelővel közösen véglegesített tematika alapján. A tréning keretében rádió és televízió szerepléssel, a print-média kezelésével, a saját és külső web-felületek moderálásával, valamint külső közszerepléssel (lakossági fórumok, partnerek tájékoztatása, egy havária-eseményben együttműködő hivatalok, rendőri és más biztonsági szervek vezetőinek, szakembereinek tájékoztatása, munkájuk koordinálása, stb.) kapcsolatos ismereteket sajátítanak el a kommunikációban szerepet vállaló vezetők.

c.  Kríziskommunikációs eszköztár elkészítése – workshop (Vörös könyv előkészítés)

Workshop keretében team-coaching eszközzel facilitálva - részt vesz a kommunikációs cselekvési terv folyamatának kialakításában, megfogalmazásában, operatív programmá való transzformálásának előkészítésében.